neděle 29. ledna 2012

Lekce s Lo Hofmanovou (7)


Životní cesta (The Way of Life).

[VK]

neděle 1. ledna 2012

Hřiště (8)


Bez názvu (Untitled).

[VK]

sobota 24. prosince 2011

Lekce s Lo Hofmanovou (6)

K horoskopu České republiky

Pracuji s horoskopem vzniku České republiky pro rok 1993. S tímto horoskopem pracuji způsobem, který se odlišuje od běžné astrologické praxe, tradice. Tento způsob je podmíněn vztahem k horoskopu Československa z roku 1918. Nejsem zastancem přístupu v mundánní astrologii, který se orientuje na uzákoněný, prohlášený čas. Není možné, aby horoskopy pro rok 1918 a 1993 měly rozdílný ascendent. Povaha (lidový projev) se nezmění ze dne na den. A to ani v případě, že postava (domov) se zmenšila. Rozlišuji časy úřední a slavnostní. Slavnost trvá.

[VK]

Lekce s Lo Hofmanovou (5)

Rok 2012 (1)

Evropské partnerství projde z našeho pohledu těžkým obdobím. Tento pohled nezlepší ani změněné návrhy, plné chytrých, ale iluzorních podob jeho fungování. Budeme svědky upracované solidarity, vzešlé ze zákulisních ujednání. Hlavním motivem, snahou, se stanou právní vztahy ve společenství. Naše chápání těchto snah a jejich smluvní podoba se bude jevit jako příliš agresivní a nebezpečný postoj k zajištění blahobytu země. Partnerům se představíme v silnější podobě a tento přístup nebude nakonec pocitován negativně. V domácích poměrech se dočkáme vcelku nebývalé vzájemnosti v jednáních o těchto otázkách. Výsledek bude pro zemi málo srozumitelný a různě hodnocený. Domácí záležitosti se tak dostanou do vleku světových událostí. Scénu opanuje -tvrdost- nových zákonných ustanovení, vysvětlovaná jako reakce na ně. Emoce lidí budou umírněné. Hlavní starostí se stane práce. Naděje lidí bez ní nebudou nejlepší. Situace na trhu práce se ale dramaticky nezhorší. Léčení neduhů bude stále pomalé a pro mnohé společnosti závislé na náhodě. Pozornost bude zaměřena mimo nás a tam se pohnou -ledy-.

Leden 2012

Bude příznivý pro navazování vážných partnerských vztahů, vedoucích k manželství. Příhodným prostředím pro ně se stanou pracoviště různých typů, převážně toho malého, rodinného. V těch nejkrásnějších se projeví cizinci. Rozvody nebudou početné. Situace na silnicích bude mít příznivou tendenci. Nehod bude méně a většina jich dopadne štastně. Ani školáci různých věkových kategorií si nebudou mít na co stěžovat. Pocity bude ovládat zajištěnost domácností a v této oblasti jsou vyhlídky rovněž příznivé. Celkově úspěšní budou jen ti, kteří jdou k cíli pomaleji, s jistotou. Agresivní dosahování vrcholů nebude kromě sportovců -odměňováno-. Hlavní potřebnou vlastností lidí, uplatněnou v různých činnostech, se stane modernost a neotřelost, nápady a kreativita.

[VK]

úterý 22. listopadu 2011

Benátčané (14)


Bez názvu (Untitled).

[VK]

úterý 18. října 2011

Lekce s Lo Hofmanovou (4)


Pro usnadnění práce s astrologickým výkladem si chci pomoci projektem SPALO (Signální pozice a Lo). Cílem je automatická správa klientských dat. Jednoduše řečeno, nechci při práci s klientem používat astrologický software a vykládat tendence chápání a pocitování světa v dané chvíli v doprovodu propočítávání pozic astrologických prvků. V astrologické práci upřednostńuji přípravu textů a obrazů v elektronické podobě k okamžitému použití v přehledné repository (dokumenty, obrázky, statistiky, exporty). Chci vidět člověka (realita) a roky jeho života (podobentsví). Pohled na nativitu musím mít v hlavě a pro vidění a analýzu dynamiky -dospívání- klienta v postupu let si připravím údaje v jiné podobě. Jako hlavní informační okno projektu SPALO je navržena přehledná tabulka všech aspektací planet s dalšími astrologickými prvky pro 90 let života. Jde o symbolický i reálný pohyb planet do minulosti i budoucnosti. V tomto pohybu jsou zakódovány zvyky různého druhu, které vedou člověka štastně nebo méně štastně aktuálním žitím.

První obrázek ukazuje informační okno s údaji po otevření stromové struktury registru klientů (Open Client, Info) a výběru klienta v ní. Stromová struktura je navržena v podobě údaje s datem narození. Projekt je navržen jako práce s roky a je vhodné mít v řadě spíše generace než jména. Tento návrh slouží i k -utajení- osob, kterým poskytuji výklad, konzultaci.Druhý obrázek ukazuje navržené výběry položek k zobrazení planetárních působení (Open Client, Selection). Lze se rozhodnout pro zobrazení jednoho roku nebo všech let, jedné planety nebo všech planet, jednoho aspektu nebo všech aspektů a jednho vztahového astrologického prvku nebo všech vztahových astrologických prvků. V návrhu jsou k dispozici jako vztahové prvky i signální pozice, které jsou důležité v systému -husté- astrologie, která nepřijímá závěry klasické astrologie o vládnutí planet. Ale o tom jindy.Třetí obrázek ukazuje výběr obrazové předlohy k výkladu. Návrh počítá s možností výběru důležitých tranzitů, různých revolucí, partnerství a vůbec jakéhokoliv obrázku, uloženého do repository klienta (charts). Vlastní podobu nativity lze zobrazit volbou Radix.Čtvrtý obrázek ukazuje práci s dokumenty různého druhu, připravené pro výklad v repository klienta (documents). To je důležité pro zápis poznámek a modifikací vlastních pohledů k živé problematice konzultace. Návrh počítá s využitím různých pomocných textů (politických, ekonomických), které mohou pomoci pochopit nejen klienta, ale i lokalitu, v níž žije, místní poměry. Důležité jsou i evidence různého druhu (přehled konzultačních termínů, změny, spojení, akce).

Projekt nepočítá jen s možností zaměření na klienta, ale i s analýzou komplexnější, s vyhodnocením údajů pro statistické přehledy (Statistics), které zajímají astrologickou komunitu.

Projektové údaje, vstupy, se zatím načítají z elektronicky připravených údajů v textových souborech programu Astrolog 5.41 (Walter Pullen, 1998). V návrhu je zpracování vstupů do databáze Microsoft Office Access. Záměrem projektu není počítat pozice astrologických prvků, záměrem je pomoci si při výkladu rychlým přepínáním mezi připravenými dokumenty v obrazové nebo textové podobě.

[VK]

středa 17. srpna 2011

Benátčané (13)


Estráda Garibaldi (Show Garibaldi).

[VK]

sobota 13. srpna 2011

Benátčané (12)


Zmrzlina (Ice Cream).

Větší verzi fotografie jsem vystavil v komunitě Flickr (Ice Cream).

[VK]

úterý 9. srpna 2011

Benátčané (11)


Hřiště (Playground).

Větší verzi fotografie jsem vystavil v komunitě Flickr (Playground).

[VK]

Benátčané (10)


Ptáček (Little bird).

Větší verzi fotografie jsem vystavil v komunitě Flickr (Little bird).

[VK]